دسته بندی

دسته‌بندی نشده

خانه / دسته‌بندی نشده
دسته‌بندی نشده

چگونه چیلر جذبی را عیب یابی کنیم؟

مقدمه

اگر شما از دستگاه های تهویه مطبوع نظیر چیلر جذبی و تراکمی استفاده می کنید، شاید برای شما سوال باشد که عیب یابی این دستگاه ها چگونه انجام می شود؟ زیرا همانطور که می دانید می بایست در زمان های مناسب به سرویس و تعمیر چیلر بپردازید. این کار و تشخیص ایرادات احتمالی دستگاه نیز تنها با استفاده از عیب یابی توسط یک تکنسین قابل انجام می باشد. در این مقاله قصد داریم به پاسخ این سوال بپردازیم که عیب یابی چیلر جذبی چگونه انجام می شود؟ در ادامه با ما همراه باشید.

پیشنهاد می شود: سرویس چیلر جذبی در کرج

عیب یابی چیلر جذبی

عیب یابی چیلر جذبی به صورت دقیق و صحیح مستلزم تخصص کافی و انجام برخی بازرسی ها و آزمایشات ویژه است. اما در موارد ساده می توان بازبینی های اولیه برخی از عیوب را تشخیص داد و احتمال های مختلفی را جهت بررسی دقیق تر مد نظر گرفت. ابتدا در این مقاله این عیوب در قسمت های مختلف چیلر بررسی می کنیم و مشکلات و ایرادات مختلف اجزای چیلر به طور کامل بررسی می کنیم. در برخی از ایرادات در چیلر جذبی به اجزای چیلر بستگی دارد که باید به طور دقیق بررسی گردد. در ادامه به بررسی برخی از ایرادات و موارد شایع در زمینه عیب یابی چیلر جذبی را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

ایرادات احتمالی چیلر جذبی

یکی از موارد شایع و آشنا در عیب یابی چیلر جذبی مواردی است که چیلر سرمایش مطلوبی ندارد و یا باد گرم می دهد. در شرایطی که عدم سرمایش اتفاق می افتد می توان موارد ذکر شده در جدول زیر  را در نظر داشت. در جدول زیر علل احتمال عدم سرمایش در چیلرها و نحوه رسیدگی به آنها بررسی شده است که مطالعه آن خالی از لطف نیست.

عدم سرمایش چیلر 

علل احتمالیمواردی که باید بررسی کرد
سیکل جاذبدبی نامناسب مبرد
کارکرد نامناسب اینورتر و کنترل
ناکافی بودن افزودنی
بالا یا پایین بودن زیاد دمای ورودی آب خنک کن
کریستالیزه شدن
شرایط مکش ضعیف
شیر کنترل بخارسیگنال شیر کنترل بررسی شود
کنترل دمای آب سردعملکرد نامناسب ریزپردازنده
عملکرد نامناسب حسگر دما
سیکل مبردشارژ بیش از حد مبرد
نشتی میرد به سمت جاذب ناشی از خوردگی
رسوب گرفتگی لوله ها
چرخش معکوس در پمپ مبرد
بسته نبودن شیر مبرد
آلوده شدن مبرد
سیستم آب خنک کنافت ناکافی دمای آب خنک کن در اثر رطوبت بالا
کمبود میزان آب خنک کن
رسوب گرفتگی لوله ها
نشتی آب از مخزن در اثر خوردگی و یا خرابی واشرها
سیستم آب سردبیش از اندازه بودن دبی آب سرد
رسوب گرفتگی لوله ها
نشتی در مخزن
مبدل های حرارتی محلولکم شدن دبی  جاذب  به علت خرابی لوله ها
کم شدن دبی جاذب به علت گرفتگی میل
عوامل خارجیاضافه شدن بار
کم بودن دستگاه های هواساز

پیشنهاد می شود: تعمیر چیلر تراکمی آب خنک در کرج

ارور های چیلر 

علاوه موارد فوق و اشکالاتی که توسط کاربر تشخیص داده می شود، می توان باتوجه به اخطار هایی که خود دستگاه صادر می کند نیز به عیب یابی چیلر جذبی و  تعمیر چیلر جذبی پرداخت. طبیعتا بسته به شرکت تولید کننده چیلر، این اخطار ها و فرایند بررسی آن متفاوت است ولی در عین حال در این بخش سعی شده تا به صورت کلی در جدول این مطالب پرداخته شود. این نکته لازم به ذکر است که تمامی دستگاه های تهویه مطبوع دارای یک دفترچه راهنمای ارور ها می باشند.

در این دفترچه راهنما لیست کامل ارور یا خطا های دستگاه به همراه نحوه رفع آن و کد های اختصاری آن نیز نوشته شده است. در بعضی از موارد که تکنسین برای عیب یابی چیلر جذبی مراجعه می کند، با توجه به ارور و اخطار دستگاه به عیب یابی و تعمیر دستگاه می پردازد. به هر ترتیب در ادامه و در جدول زیر لیست کاملی از موارد شایع در عیب یابی چیلر جذبی ارائه شده است.

ایرادات چیلر جذبی

اخطار و اشکالاشکال احتمالیملاحظات
دمای پایین آب سرداشکال در شیر کنترل سوختبررسی سیگنال بین شیر کنترل و چیلر
حسگر دمای آب خروجیتعویض حسگر
خرابی ریزپردازندهتعویض ریز پردازده
پایین بودن دمای آب خنک کنپایین بودن دبی آب سردپایین بودن یا تغییر ناگهانی بار سرماییکم شدن توانایی در نگهداری آب سردبررسی سیستم سرمایشی
دبی کم آب سرداشکال در سوییج جریان با تنظیم آنتعویض یا تنظیم سوییچ
ناکافی بودن ظرفیت پمپ آب سردبررسی مدار آب سرد
مقاومت در مدار آب سرد زیاد است
اشکال در شیر کنترل فشار در مدار آب سرد
وجود هوا در مدار آبهواگیری مدار آب سرد
اشکال در پمپ جاذبعدم حرکت پمپ در اثر کریستالیزه شدنکریستال زدایی
عدم حرکت پمپ در اثر اشیا خارجیتمیز کردن پمپ
خرابی کویل موتور پمپتعویض استاتور
دبی بالای جاذبتنظیم دبی
اشکال در اینونتورتعویض، تعمیر و با تنظیم آن
دبی آب خنک کناشکال در سوییچ جریان یا تنظیمتعوض یا تنظیم سوییچ
ناکافی بودن ظرفیت پمپ آب خنک کنبررسی مدار آب خشک کن
مقاومت در مدار آب خنک کن زیاد است
اشکال در شیر کنترل فشار در مدار آب خشک کن
وجود هوا در مدار آبهواگیری مدار ب خنک کن
پمپ میردعدم حرکت پمپ در اثر اشیا خارجیتمیز کردن پمپ
آلوده شدن مبردپید کردن منبع آلودگی و تعمیر آن
اشکال در رله حرارتیتعویض یا تنظیم رله
اشکال در پمپ سیستم تخلیهعدم حرکت پمپ خصوصا در زمستانحرکت دادن پولی پمپ با دست
عدم حرکت پمپ در اثر خوردگی ناشی از مبردتعویض موتور
اشکال در رله حرارتیتعویض یا تنظیم رله
دمای بالا در ژنراتوراشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبی جاذببررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
فشار بالا در ژنراتوراشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبیبررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
کمبود میزان محلول در ژنراتوردبی کم مبردبررسی پمپ جاذب/ تنظیم اینور تور و ریز پردازنده / بررسی مبدل حرارتی/ کریستالیزه شدن
ورود بیش از حد بخارتنظیم ورودی بخار
غلظت بیش از حداشکال در مکشانجام فرآیند سیستم تخلیه /بررسی نشتی
ناکافی بودن دبی جاذببررسی پمپ جاذب/ تنظیم دمپرهای محلول/ کریستالیزه شدن/ کمبود افزودنی ها/ کمبود محلول
اشکال در سیستم آب خنک کنمراجعه شود به بند مربوطه
ورود بیش از حد بخارتنظیم ورودی بخار/ اشکال در ریزپردازنده
ظرفیت کمتنظیم نادرست شیر کنترل ظرفیتتنظیم شیر برای تعیین دما به وسیله کلید تنظیم کنترل کننده نقطه ای
پایین بودن غلظت محلول در ژنراتور در ظرفیت کاملافزایش فشار بخار، کنترل فیلترها و تله بخار اتصالات و سیستم کندانسور
نیاز به الکل اکتیلافزدون الکل اکتیل
کاهش جریان آب سرد یا بالا بودن دمای آنکنترل فن برج، کنترل فیلترها و شیرها
جرم گرفت لوله ها( انتقال حرارت ضعیف)پاک کردن  و جرم زدایی لوله ها و سختی گیری از آب در صورت لزوم
عملکرد نادرست محافظ سیکل (غلظت پایین)کنترل مقدار مبرد، تنظیم کلیدهای حرارتی و عملکرد شیرهای انتقالی
خاموش شدن دستگاه توسط کنترل کننده های محافظپمپ آب کندانسور و با آب سرد شده توسط محافظ آمپر و با کلید های محافظ جریان آب قطع شده اندتنظیم مجدد و تعیین علت خاموشی دستگاه
پمپهای محلول و مبرد توسط محافظجریان برق از کار افتاده است.تنظیم مجدد و تعیین علت خاموشی دستگاه
خاموش شدن به دلیل قطع کلید کنترل دمای پایینکنترل تنظیم بودن قطع کننده، تنظیم مجدد آن بر اساس درجه تعیین شده آب سرد خروجی، تنظیم شیرکنترل ظرفیت و اطمینان از بسته بودن آن
کریستال شدن هنگام روشن کردن بادر طول کار دستگاهعملکرد نادرست کنترل ها(افزاش غلظت)کنترل مقدار مایع مبرد،میزان بودن کلیدهای حرارتی و عمکرد شیر انتقالی
کرستال شدن هنگام خاموش بودن دستگاهعدم کیفیت رقیق سازیکنترل کلید شناور رقیق سازی ، محلول رقیق باید به میزان ۵۶ درصد  یا کمتر رقیق شود.( هنگام خاموش بودن)
افت شدید جاذبنشتی در دستگاهتعیین میزان مواد غیرقابل تقطیر، تجزیه محلول جاذب برای تشخیص نشتی هوا، تست نشتی و تعمیر در صورت لزوم
کاهش مواد افزودنیتجزیه محلول به منظور تعیین لزوم افزودن مواد افزودنی به آن
کاهش خلا در زمان خاموشی دستگاهوجود نشتی در دستگاهتست نشتی دستگاه و تعمیر در صورت لزوم
عدم کارکرد صحیح سیستم تخلیهافزایش مواد غیر قابل تقطیر و تجمع آن در سیستم تخلیه به گونه ای که امکان پمپ کردن آن توسط سیستم تخلیه وجود نداردتعیین میزان تجمع مواد غیرقابل تقطیر، تجزیه نمونه محلول جاذب برای تشخیص نشتی و یا لزوم افزودن مواد بازدارنده، تست نشتی و تعمیر و افزودن مواد بازدارنده در صورت لزوم
عدم قرار گیری صحیح شیرهای سیستم تخلیهکنترل شیرها
کریستال کردن سیستم تخلیهکریستال زدایی

منبع: کرج تهویه

تعمیرات کولرگازی در کرج, دسته‌بندی نشده

تعمیر کولر گازی گری در کرج

مقدمه

همانطور که می دانید و مستحضر هستید امروزه استفاده از انواع کولر های گازی و اسپلیت در برند های معروفی همچون گری Gree رواج بسیاری دارد. بسیاری از افراد برای سرمایش و گرمایش منازل خود و محل های دیگر از انواع دستگاه های تهویه هوا و کولر های گازی استفاده می کنند. زیرا از مزیت های آن مطلع هستند. اما طبیعتا هر دستگاهی به مرور زمان دچار مشکلاتی شده و به تعمیر و سرویس نیاز خواهد داشت. کولر گازی گری نیز از این امر مستثنی نیست. در این مقاله قصد داریم تا در خصوص تعمیر کولر گازی گری در کرج با شما صحبت کنیم. در ادامه برای آشنایی با معتبر ترین مرکز فوق تخصصی سرویس و تعمیر کولر گازی گری Gree در کرج با ما همراه باشید.

سرویس کولر گازی در کرج

عیب یابی کولر گازی

قبل از آن که به معرفی مرکز تعمیر کولر گازی گری در کرج بپردازیم، لازم است تا به مقدمات تعمیرات اشاره کنیم. در مرحله اول برای تعمیر و یا سرویس کولر گازی می بایست به عیب یابی کولر گازی بپردازید. عیب یابی کولر های گازی امری دشوار است و نیازمند تخصص می باشد. لذا لازم است برای عیب یابی کولر گازی گری و یا سایر برند ها موضوع را به کارشناسان و متخصصین ما در کرج تعمیر بسپارید. اما لازم است در اینجا به طور خلاصه نکاتی در خصوص عیب یابی کولر گازی gree ارائه کنیم.

به طور کلی موارد مختلفی که ممکن است شما را ناچار به تعمیر کولر گازی گری کند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نوسانات برق
 • خرابی ترموستات
 • خرابی فیلتر هوا
 • خرابی کمپرسور
 • کم بودن گاز مبرد
 • خرابی کویل کندانسور
 • خرابی شیر ها
 • خرابی خازن ها
 • و غیره.

در هر یکی از موارد فوق تعمیر کار کولر گازی می بایست ایراد اصلی و مشکل کولر گازی و اسپلیت را بررسی کرده و با در دست داشتن وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود با تکیه بر دانش و تجربه خود نسبت به تعمیر کولر گازی اقدام کند.

تعمیر کولر گازی گری در کرج

گروه خدماتی کرج تعمیر با داشتن بیش از 40 سال تجربه و دانش تخصصی در زمینه ارائه خدمات تعمیر و سرویس انواع کولر های گازی و اسپلیت در خدمت مشتریان عزیز در کرج می باشد. شما عزیزان می توانید کلیه امور تعمیر کولر گازی و اسپلیت های خود اعم از برند های گری و غیره را به ما بسپارید و از خدمات تخصصی تعمیرات با قیمت های مناسب بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت و نحوه ارائه خدمات تعمیر کولر گازی Gree تماس بگیرید:

تلفن تماس: 09123615263

تلفن مرکز: 02632222422

فروش قطعات و تجهیزات کولر گازی در کرج

دسته‌بندی نشده

تعمیر کولر گازی

مقدمه

همانطور که مستحضر هستید، امروزه بسیاری از مردم برای خنک کردن منازل خود از انواع دستگاه های کولرگازی و تهویه مطبوع استفاده می کنند. ای دستگاه ها متشکل از تعدادی قطعات هستند که با هم و در کنار یکدیگر عملکرد خنک کنندگی دستگاه را انجام می دهند . در صورتی که هر یکی از قطعات کولر با مشکل و نقص عملکرد مواجه باشد، عملکرد کل دستگاه به مشکل خواهد خورد. در این صورت است که باید به یک مرکز تعمیر کولر گازی مراجعه کنید تا هرچه زود تر دستگاه شما را تعمیر کنند. اگر به دنبال یک مرکز حرفه ای تعمیرات اسپلیت سامسونگ ، گری ، گرین ، جنرال ، اجنرال ، ال جی ، هایسنس ، هیتاچی ، تی سی ال و سایر برند ها در کرج هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

تعمیرات کولر گازی

همانطور که گفته شد کولر گازی سیستمی هوشمند و حساس می باشد که تعمیر آن بایستی در اولویت قرار گیرد. هدف از تعمیرات کولر آن است، این وسیله بتواند تا مدت ها میهمان منزل شما باشد و با خرابی ناگهانی شما را به دردسر نیاندازد. امروزه تقریبا در تمام خانه ها کولر گازی به چشم می خورد ولی تعداد محدودی از افراد هستند که برای تعمیر کولر گازی زمان مناسبی مشخص کرده و آن را مهم می دانند. از این رو در خیلی از مواقع افراد مجبور به خرید مجدد دستگاه می شوند.

به همین دلیل است که تعمیر کولر گازی از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستی آن را مدنظر داشته باشید. خدمات مجموعه کرج تعمیر در زمینه تعمیرات برند های زیر می باشد:

 • تعمیر کولر گازی سامسونگ
 • تعمیر کولر گازی ال جی
 • تعمیرات کولر گازی جنرال
 • تعمیرات کولر گازی تی سی ال
 • تعمیر کولر گازی گرین
 • تعمیر اسپلیت گری
 • تعمیرات کولر گازی هایسنس
 • تعمیر برد کولر گازی
 • تعمیر کمپرسور کولر گازی
 • تعویض کمپروسور کولر گازی
 • تعمیر و یا تعویض موتور فن کولرگازی
 • تعویض خازن
 • تعویض فیلتر ها تمیز کردن فیلتر ها
 • تعویض برد
 • تعویض مبرد
 • شارژ گاز کولرگازی
 • سرویس اسپلیت
 • عیب یابی دستگاه
 • رفع عیب و مشکل دستگاه
 • تعمیرات با قطعات اصلی و ارجینال
 • فروش قطعات جانبی اصل
 • مشاوره رایگان
 • و غیره.

در تعمیرات کولر گازی استفاده از قطعات اصلی و نیروی متخصص بسیار اهمیت دارد در غیر این صورت علاوه بر افزایش هزینه، از کیفیت کولرگازی یا اسپلیت شما کاسته می شود. پس دقت داشته باشید که تعمیرات خود رابه دست نیروی متخصص در این زمینه بسپارید.

قیمت تعمیر اسپلیت

قیمت تعمیر کولر گازی ، به مشکل پیش آمده برای آن بستگی دارد. تعمیر کولرهای گازی متفاوت نیز ممکن است با یک دیگر فرق داشته باشد. مثلاً قیمت لوازم جانبی کولر گازی سامسونگ ، ال‌ جی ، جنرال ، اجنرال ، هیتاچی ، گرین و غیره با یکدیگر متفاوت است. اما نکته قابل توجه این است که شما عزیزان می توانید برای اطلاع از قیمت تعمیر و سرویس کولر گازی و اسپلیت در مجموعه کرج تعمیر، با ما تماس گرفته و ضمن استعلام قیمت تعمیرات، از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید. اما به طور کلی عواملی که بر قیمت تعمیرات کولرگازی موثر است عبارتند از:

 • هزینه تعویض برد کولر گازی
 • هزینه تعویض ترانس برد کولر گازی
 • هزینه تعویض روغن کمپرسور
 • هزینه سنسور یونیت داخلی
 • هزینه کمپرسور کولر گازی
 • هزینه تعویض سنسور کولر گازی
 • هزینه تعویض بلوور یونیت داخلی کولرگازی
 • هزینه ایاب و ذهاب
 • و غیره.

تعمیر کولر گازی در کرج

شاید برای شما سوال باشد که در چه مواقعی نیاز به تعمیر اسپلیت دارید؟. لازم است بدانید که تعمیر کولر گازی با استفاده از قطعات اورجینال، توسط نیروی متخصص با بالاترین کیفیت و مناسب ترین قیمت ارائه می شود. هر سال تابستان تعمیرات کولر گازی اسپلیت از خدمات پر تقاضا در بازار تاسیسات است. زیرا امروزه در بسیاری از خانه‌ها، به ویژه در مناطق جنوب کشور، کولرهای آبی جای خود را به کولرهای اسپلیت و اسپلیت داده ‌اند. کولرهای گازی هوای بسیار خنکی را برای ما به ارمغان می آورند و معمولا به مراقبت کمی احتیاج دارند. تعمیرات کولر گازی و تعمیرات اسپلیت به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که دارد از عهده هرکسی بر نمی‌ آید؛ و در صورت خراب شدن آن‌ ها، حتماً باید تعمیر کولر گازی و اسپلیت خود را به تعمیرکار ماهر و متخصص خودش بسپارید.

اما در چه مواقعی تعمیر اسپلیت ضروری می باشد؟ آیا کولرگازی و اسپلیت شما روشن نمی‌ شود؟. آیا فن اسپلیت کار می ‌کند ولی کمپرسور آن کار نمی‌کند؟ اگر پاسخ سوالات بالا مثبت است باید هر چه زود تر نسبت به تعیر کولر گازی در کرج اقدام کنید. مرکز تعمیرات تخصصی کولر گازی کرج تعمیر در خدمت مشتریان عزیز در کرج می باشد. برای رزرو وقت تعمیرات و یا سرویس اسپلیت در کرج و حومه استان البرز کافی است تا با شماره زیر در تماس باشید.

تلفن مرکز رسمی تعمیرات کولر گازی در کرج : 09124644576

پیشنهاد می شود: فروش کولرگازی در کرج

کرج تعمیر

مجموعه کرج تعمیر بیش از 30 سال است که در زمینه تعمیر و سرویس انواع دستگاه های تهویه مطبوع و کولرگازی در کرج فعالیت می کند. لذا یکی از معتبر ترین و شناخته شده ترین مراکز تعمیرات اسپلیت در کرج و تحت عنوان مرکز تخصصی تعمیر کولرگازی کرج تعمیر شناخته می شود. تمامی پرسنل ما افراد با تجربه و ماهر و دوره دیده در زمینه تعمیرات انواع برندهای اسپلیت و سرویس کولر می باشند.

در صورتی که نیاز به خدمات تعمیرات اسپلیت دارید کافی است تا با مشاورین ما تماس گرفته، موضوع خود را مطرح کرده و ضمن برخورداری از مشاوره رایگان در کوتاه ترین زمان نیروی متخصص به محل مورد نظر شما اعزام شود. هدف ما جلب رضایت شما عزیزان است. بعد از تماس با شماره زیر، مشکل دستگاه خود را مطرح کنید تا مشاور ما حدس اولیه در خصوص مشکل دستگاه شما را به اطلاع شما برساند. بعد از آن می توانید در زمینه خدمات تعمیرات دستگاه، عیب یابی و رفع عیب دستگاه اطلاعات مفیدی کسب کرده و در صورت تمایل وقت مشخصی را برای تعمیرات و سرویس کولر مشخص کنید. مراکز تحت پوشش ما عبارتند از:

کرج ، محمد شهر ، ماهدشت ، نظرآباد ، صفادشت ، اشتهارد ، کمالشهر ، عظیمیه ، نوروز آباد ، عباس آباد ، جعفر آباد ، گوهر دشت ، مهر شهر ، گلشهر و سایر مناطق استان البرز . همچنین می توانید برای اطلاع از به روز ترین قیمت های خرید و فروش انواع اسپلیت و کولرگازی، انواع قطعات جانبی، نصب و سرویس کولر با ما در تماس باشید.

تلفن تماس : 09124644576

دسته‌بندی نشده

فروش برد کولر گازی در کرج

مقدمه

امروزه با توجه به پیشرفت علم، تکنولوژی ساخت کولرگازی و اسپلیت نیز تغییراتی کرده است . کولرهای گازی از تعدادی قطعات تشکیل شده اند که این قطعات در کنار یک دیگر  و با عملکرد مناسب منجر به عملکرد کولر و خنک شدن محیط می شوند. از مهمترین قطعات اسپلیت و کولر گازی ، برد می باشد. اگر این قطعه دچار مشکل شده باشند باید سریعا نسبت به تعمیر برد کولر گازی ، تعویض و یا خرید آن اقدام کنید. اما برای خرید این قطعه مراکز متعددی وجود دارند که این قطعه را به ارائه می دهند . به همین دلیل بهتر است برای خرید برد اسپلیت به مراکز رسمی و نمایندگی های ( هیتاچی ، جنرال ، اجنرال ، ال جی ، گری ، تی سی ال ، سامسونگ ، گرین و غیره ) مراجعه کنید. تا از قیمت مناسب بهره مند شوید. اگر در کرج سکونت دارید و قصد خرید این قطعه را دارید در ادامه با ما همراه باشید.

پیشنهاد می شود: فروش کولر گازی در کرج

فروش برد کولر گازی در کرج

یکی از قطعات مهم کولر گازی و اسپلیت بورد آن می باشد. در صورتی که برد اسپلیت دچار مشکل و آسیب شود شما چاره‌ ای جز تعویض ، تعمیر و خرید آن نخواهید داشت . به همین دلیل بهتر است به مراکز و نمایندگی های معتبر کولرگازی مراجعه کنید تا از کیفیت بالایی برخوردار شوید .  اگر در استان البرز سکونت دارید به راحتی می توانید به یکی از نمایندگی های معتبر و رسمی فروش برد کولرگازی مراجعه و از قیمت های مناسب و خدمات پس از فروش بهره مند شوید . فروشگاه کرج تهویه با بیش از سی سال تجربه درخشان در زمینه ارائه خدمات تعمیر سرویس فروش و قطعات کولر گازی هم اکنون در خدمت مشتریان عزیز در کرج و حومه می باشد . برای خرید و اطلاع از قیمت برد کولر گازی در کرج می توانید با شماره زیر در تماس باشید.

تلفن تماس مرکز فروش برد اسپلیت کرج تهویه: ۰۹۱۲۳۶۱۵۲۶۳

فروشگاه قطعات کولر گازی کرج تهویه

از مهم ترین خدمات ارائه شده در این مرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعمیر و فروش برد کولر گازی تراست
 • تعمیر و فروش برد کولر گازی ال جی
 • برد کولر گازی تی سی ال
 • فروش برد کولر گازی مدیا
 • برد کولر گازی توشیبا
 • فروش برد کولرگازی سامسونگ
 • فروش برد کولر گازی گری
 • برد کولر گازی گرین
 • برد کولر گازی جنرال
 • فروش برد اسپلیت اجنرال
 • و غیره.

تلفن تماس جهت استعلام قیمت ، سفارش و خرید برد کولر گازی اسپلیت از معتبرترین مرکز فروش قطعات اسپلیت در استان البرز می توانید با شماره زیر در تماس باشید.

تلفن تماس مرکز فروش برد کولر گازی : ۰۹۱۲۳۶۱۵۲۶۳

پیشنهاد می شود: فروش برد کولر گازی

منبع نوشته: https://karajtahvieh.com/sale-of-air-condition-board-in-karaj/

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
بررسی سبد خرید